Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου

 Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του έργου: «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 στις 12 το μεσημέρι, στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του κέντρου ενημέρωσης της επιμελητηριακής λεσβιακής εταιρίας Ανάπτυξης «ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ» στο Ισόγειο του Επιμελητηρίου- Είσοδος από οδό Κομνηνάκη.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης στον παρακάτω σύνδεσμο zoom :

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/6945393400?pwd=dXhPV25rangvcDBZdjdTQmVPd1pvdz09&omn=81943258534
Meeting ID: 694 539 3400

Passcode: 101010

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

“Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου”

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο  “Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου” αφορά την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου (10) δέκα Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν πάνω από 6.500 ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περιόδου από τα τέλη του 17ου αι. έως τα μέσα του 20ου αι. (1650 – 1970) που υπάρχουν διάσπαρτα σε δέκα (10) Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε υλικό από τις Κοινότητες της Αγίας Παρασκευής, Φίλιας, Λέσχη Αρίσβης, Σκαλοχωρίου, Πολιχνίτου, Μανταμάδου, Σκαμιάς, Πέτρας, Μολύβου και Ερεσού. Μέσα από την μελέτη των 300 περίπου ετών τοπικής ιστορίας, παρουσιάζονται οι κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στη δυτική πλευρά του νησιού. Με την επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, όλα τα γεγονότα καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και εξοικονομώντας χρόνο στη μελέτη τους.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στόχος είναι η ανάδειξη των εγγράφων, βιβλίων, αρχειακών τεκμηρίων και λαογραφικού υλικού, μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητας τους και της επιτακτικής ανάγκης να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν, τεκμηριώθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου.

Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης ΕΤΑΛ Α.Ε. (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.)

Στο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό περιλαμβάνονται κυρίως:

  • Πρακτικά Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου των εκάστοτε Κοινοτήτων. Πρόκειται για βιβλιοδετημένους τόμους που περιλαμβάνουν συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες για οποιοδήποτε καθημερινό ζήτημα. Τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων είναι οικονομικά, διοικητικά (περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά), τεχνικά, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ιστορικά, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολεοδομικά, ρυμοτομικά, καθαριότητας, φιλανθρωπικά, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, νομικά, κλπ.
  • Αρχεία Αλληλογραφίας το οποίο αποτελείται κυρίως από επιστολές και τηλεγραφήματα μεταξύ των Δημάρχων των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου και της Νομαρχίας Λέσβου, του Επιμελητηρίου, του Ειρηνοδικείου, τις Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Δασικές Αρχές, τους Οικονομικούς Εφόρους, Τραπεζών κά. και διαφόρων ιδιωτών.

Άλλα αρχεία που συναντά κανείς είναι:

  • Κτηματολόγια όπου πραγματοποιείται μια γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου. Συνήθως περιλαμβάνεται μια γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου.
  • Προκηρύξεις για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα όπου επισυνάπτονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων.
  • Και μια πληθώρα αρχείων με μοναδικό περιεχόμενο όπως εγκυκλίους, πρωτόκολλα, πίνακες γεννηθέντων, φακέλους οικογενείας, φύλλα πορείας κ.ά.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι: https://www.mwlesvos-archive.gr και μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί και μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου: https://www.mwlesvos.gr